ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Εαρινό εξάμηνο 2016-2017)

 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Θεωρία)
  - Δευτέρα 9.15 - 12.00 (αιθ. 109)

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (Εργαστήριο)
  - Τρίτη 9.15 - 11.00 - Τμήμα Τ2 (αιθ. 211)
  - Τετάρτη 10.15 - 12.00 - Τμήμα Τ3 (αιθ. 211)
  - Τετάρτη 14.15 - 16.00 - Τμήμα Τ4 (αιθ. 210)
 • - Τετάρτη 16.15 - 18.00 - Τμήμα Τ5 (αιθ. 211)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το βιβλίο που προτείνεται για διανομή (Κώστογλου, Β., «Επιχειρησιακή Έρευνα», εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη) τα ακόλουθα κεφάλαια:


 • Κεφάλαιο πρώτο: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (θεωρία)
 • Κεφάλαιο τρίτο: Γραμμικός Προγραμματισμός (θεωρία - ασκήσεις) (σημ. 1)
 • Κεφάλαιο τέταρτο: Προβλήματα Μεταφοράς (θεωρία - ασκήσεις)
 • Κεφάλαιο πέμπτο: Προγραμματισμός και Έλεγχος Αποθεμάτων (θεωρία - ασκήσεις) (σημ. 2)
 • Κεφάλαιο έβδομο (σημ. 3): Προγραμματισμός Παραγωγής (θεωρία - ασκήσεις) σημ. 4)
Σημειώσεις
1 Εξαιρούνται ασκήσεις από τις ενότητες 5.3.7 και 5.3.8
2 Το έβδομο κεφάλοιο αντιστοιχεί στο κεφάλαιο 6 της παλιότερης έκδοσης του βιβλίου
3 Εξεταστέα ύλη είναι μόνον οι ενότητες 7.2 και 7.3

Στα θέματα των εξετάσεων περιλαμβάνονται κυρίως ασκήσεις-εφαρμογές μεθοδολογίας, καθώς και ερωτήσεις θεωρίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 • Ανάκτηση προγράμματος PSPP

 • Σημειώσεις εργαστηρίου - Εγχειρίδιο PSPP

 • Σημειώσεις ελέγχου υποθέσεων μέσης τιμής

 • Σημειώσεις παλινδρόμησης

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  Αναρτώνται στην αρχή κάθε εαρινού εξαμήνου

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα συμπληρωματικά αρχεία διεξαγωγής του μαθήματος αναρτώνται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Συνοπτική περιγραφή μαθήματος

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1η Εργαστηριακή Άσκηση
  Χρήση κειμενογράφου
  Εκφώνηση άσκησης 1
  Κείμενο για επεξεργασία
  Υπόδειγμα

  2η Εργαστηριακή Άσκηση
  Εκφώνηση άσκησης 2
  Κείμενο για επεξεργασία
  Υπόδειγμα