ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ANALYZING DATA INTO QUANTIZED COMPONENTS”, Konstantinos Diamantaras, Theophilos Papadimitriou, Konstantinos Goulianas. Έγινε δεκτό για Παρουσίαση-Δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2014 - Machine Learning for Signal Processing
 • "Searching for the Occurences of a String in a Text using Artificial Neural Networks", Tsouros K. K., Adamopoulos M., Goulianas K. and Margaritis K.G.., Πρακτικά του 2nd Balkan Conference on Operational Research, 18-21 October 1993, Thessaloniki, pp. 784-794.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • "Ανίχνευση Συνόλων Πολλαπλών Ιδιοτήτων με τη χρήση Νευρομορφικών Δικτύων", Αδαμόπουλος Μ., Γουλιάνας Κ., Μαργαρίτης Κ. Γ.., 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής της Ε. Π. Υ., Πάτρα, Νοέμβριος 1993, ΤΟΜΟΣ ΙΙ, (Σελίδες 495- 506).

 • "Structured Neural Networks for Iterative Solution of Linear Systems", Margaritis K.G., Adamopoulos M., Goulianas K.., 1° Ελληνικό Συνέδριο Μαθηματικών και Πληροφορικής HERMIS, 22 - 26 September 1992 (Σελίδες 499-508).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • "Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Ελαχιστοποίηση της Συνάρτησης Ενέργειας Νευρομορφικού Δικτύου", Μαργαρίτης Κ., Αδαμόπουλος Μ., Γουλιάνας Κ.., Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1993, Τόμος ΧΙ, (Σελίδες 501-525).

 • "Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με τη χρήση Δικτύων τύπου Hοpfield και Back-Propagation", Αδαμόπουλος Μ., Μαργαρίτης Κ., Γουλιάνας Κ., Επετηρίδα του Τομέα Ηλεκτρονικής, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, 1992, (Σελ. 20.1-20.10 ).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • Συμμετοχή στην Επιτροπή ( Workshop Chair ) του Συνεδρίου 6th Balkan Conference in Informatics (BCI2013), 21-27 Σεπτεμβρίου 2013.
 • Συμμετοχή ( Workshop Chair ) στην Επιτροπή του Συνεδρίου ICANN 2010, International Conference in Artificial neural networks, 15-18 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Συμμετοχή στην Τοπική Επιτροπή του Συνεδρίου IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, 27-29 Αυγούστου 2007.
 • Συμμετοχή στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού Central European Journal of Computer Science
 • Συμμετοχή στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού International Journal of Computer mathematics
 • Συμμετοχή στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού Information Sciences.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα”, Διδακτικές Σημειώσεις σε Διαφάνεις για το Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα, Γουλιάνας Κώστας, 2016, Σελίδες 685.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Μάθημα“ Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα ”.

 • Μηχανική Μάθηση”, Διδακτικές Σημειώσεις σε Διαφάνεις για το Μάθημα Μηχανική Μάθηση, Διαμαντάρας Κώστας,  Γουλιάνας Κώστας, 2015, Σελίδες 84.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Μάθημα “Μηχανική Μάθησητου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”.

 • Αλγοριθμική & Προγραμματισμός με Java”, Διδακτικές Σημειώσεις για το Μάθημα Αλγοριθμική και Προγραμματισμός, Γουλιάνας Κώστας, 2014, Σελίδες 210.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Θεωρητικό Μέρος του Μαθήματος “Αλγοριθμική & Προγραμματισμός”.

 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Μηχανικής Μάθησης ”, Διαμαντάρας Κώστας,  Γουλιάνας Κώστας, 2011, Σελίδες 28.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ”.

 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Νευρωνικών Δικτύων και Σύντομο Εγχειρίδιο MATLAB, Διαμαντάρας Κώστας,  Γουλιάνας Κώστας, 2008, Σελίδες 113. Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος “ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ”.
 • Αριθμητική Ανάλυση και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών, Θεωρία , Παραδείγματα , Λυμένες και Άλυτες Ασκήσεις”, Γουλιάνας Κώστας, 2009, Σελίδες 216.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Θεωρητικό Μέρος του Μαθήματος “AΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ”. Διαθέσιμες στους Φοιτητές και  στην Ιστοσελίδα μου.
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Αριθμητικής Ανάλυσης στη Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γουλιάνας Κώστας, 2007, Σελίδες 83.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος AΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Διαθέσιμες στους Φοιτητές και στην Ιστοσελίδα μου.
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Αριθμητικής Ανάλυσης σε FORTRAN, Γουλιάνας Κώστας, 2004, Σελίδες 105.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος AΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
 • Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα ”, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, Γουλιάνας Κώστας, 1997, Σελίδες 191.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος Νευρωνικά Δίκτυα.
 • "Yπολογιστικά Μαθηματικά”, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, Γουλιάνας Κώστας, 1995, Σελίδες 311. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Μάθημα Yπολογιστικά Μαθηματικά.
 • Εισαγωγή στο VMS”, Γουλιάνας Κώστας, 1994, Σελίδες 194.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι.
 • Εφαρμογές της Αριθμητικής Ανάλυσης με τη χρήση της FORTRAN”, Γουλιάνας Κώστας, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, 1994, Σελίδες 145.
  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Εργαστηριακό Μέρος των Μαθημάτων Αριθμητική Ανάλυση και Ειδικά Θέματα FORTRAN.
 • Συνοπτικός Οδηγός Εντολών του MS_DOS 6.0”, Μαργαρίτης Κώστας, Γουλιάνας Κώστας,  1994, Σελίδες 47.
  Εισαγωγή στο Novell Netware”, Μαργαρίτης Κώστας, Γουλιάνας Κώστας, 1994, Σελίδες 53.
  Συνοπτικός Οδηγός των Windows 3.1”, Μαργαρίτης Κώστας, Γουλιάνας Κώστας,  1994, Σελίδες 8.Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος Eισαγωγή στην Πληροφορική.
 • Περιβάλλοντα Εργασίας VMS και UNIX”, Γουλιάνας Κώστας, 1995, Σελ. 268.
  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών.
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις FORTRAN I”, Γουλιάνας Κώστας, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, 1994, Σελίδες 102.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος FORTRANI.
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις FORTRAN II”, Γουλιάνας Κώστας, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, 1994, Σελίδες 48.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος FORTRAN II.
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις PASCAL”, Αδαμόπουλος Μιλτιάδης, Γουλιάνας Κώστας, 1994, Σελίδες 143.
  Παραδόσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος PASCAL.
 • "Εισαγωγή στο UNIX”, Γουλιάνας Κώστας, 1991, Σελίδες 74.Παραδόσεις στο Σεμινάριο Πληροφορικής του Δήμου Πυλαίας
 • Προγραμματισμός ΙΙ με BASIC”, Γουλιάνας Κώστας, 1990, Σελίδες 48.
  Παραδόσεις στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το Θεωρητικό και Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ με BASIC.