ΣΤΕΦ - Τμήμα Πληροφορικής

Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005

Εργαστήριο : Δίκτυα Υπολογιστών

Εργαστήριο : Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Java)

Εργαστήριο : Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Τμήμα Τ6, Παρασκευή 8:00-10:00)

Εργαστήριο : Δομές Δεδομένων


Εαρινό Εξάμηνο 2003-2004

Εργαστήριο : Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ ( Java)

Εργαστήριο : Δομές Δεδομένων

Δίκτυα Η/Υ : Εργαστήριο 9 : Small_Company_LAN_Over_WAN Model


Χειμερινό Εξάμηνο 2003-2004

Εργαστήριο : Δομές Δεδομένων ( Java) - Τμήμα Τ3

 


ΣΤΕΦ - Τμήμα Αυτοματισμού

Εργαστήριο : Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών ( Ζ' εξάμηνο)


OPNET

Νέα έκδοση :OPNET Academic Edition v1994
Η παλιά έκδοση (v1992) δεν λειτουργεί μετά από 1/6/2004


---------------------------------------------------
under construction