Καμάτσου Βασιλική

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ