Μπατσιβάρης Βασίλης
AM:113817


Πατήστε εδώ για να πάτε στο Τμήμα Πληροφορικής
3 Μαθήματα Εξαμήνου:

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Προγραμματισμός
  • Δεξιότητες Επικοινωνιών