.

.

.

.

ΘΩΜΑΣ. ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ??!!. WHO DO YOU ΘΑ CALL???? ΤΟΜ! ΤΟΜ! ΤΟΜ!

ΠΙΣΩ! ΟΥΣΤ!