Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανα ενότητα αναλυτικά:

Θέμα α.01. Η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω στην καλλιέργειά μου:
Β. Αναγράφει αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καλλιέργειά μου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα α.02. Ένα μυκητοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην Ελλάδα, εάν:
Γ. Έχει χορηγηθεί -και συνεχίζει να ισχύει- άδεια διάθεσης στην ελληνική αγορά για το εν λόγω σκεύασμα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα α.03. Για να αντιμετωπίσω ένα έντομο:
Δ. Δίνω προτεραιότητα σε μέτρα ‘βιολογικού ελέγχου’ και σε γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου, χρησιμοποιώντας το σκεύασμα το οποίο στην ετικέτα του αναγράφει και το έντομο και την καλλιέργεια στην οποία θέλω να το χρησιμοποιήσω και ακολουθώ τις οδηγίες χρήσεως.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα α.04. Οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα ενός γεωργικού φαρμάκου:
Β. Είναι υποχρεωτικές και δεν επιτρέπουν χρήση σε άλλη καλλιέργεια του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα α.05. Παράλληλο εμπόριο γεωργικών φαρμάκων είναι:
Γ. Όταν χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα που έχουν άδεια παραλλήλου εμπορίου στη χώρα μας.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα α.06 Μπορώ να φέρω ένα γεωργικό φάρμακο μαζί μου, επιστρέφοντας από ταξίδι στο εξωτερικό:
Δ. Δεν επιτρέπεται αν δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία για τις παράλληλες εισαγωγές φπ.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα α.07. Η χρήση γεωργικών φαρμάκων που φέρουν άδεια διάθεσης στην Ελληνική αγορά…
Α. Μου διασφαλίζει την εγγυημένη σύνθεση του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα α.08. Η άδεια διάθεσης στην Ελληνική αγορά…
Γ. Χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα α.09. Ένα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίζει γιατί…
Β. Γράφει στην ετικέτα του τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πωλείται από εγκεκριμένα σημεία πώλησης
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα α.010. Πριν αγοράσω ένα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωθώ ότι είναι νόμιμο, διαβάζω στην ετικέτα:
Δ. Τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα α.011. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ένα γεωργικό φάρμακο που δεν έχει έγκριση στην καλλιέργεια μας αλλά κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελληνική αγορά;
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα α.012. Από πού μπορώ να αγοράσω γεωργικά φάρμακα;
Α. Μόνο από κατάστημα που έχει αναγγείλει την άσκηση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα α.013. Από ποιον παίρνουμε πληροφορίες για το αν χρειάζεται και ποιο γεωργικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε;
Β. Από γεωπόνο.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα α.014. Τι κάνουμε αν πιστεύουμε ότι ένα έντομο ή μια ασθένεια ή ένα ζιζάνιο δεν καταπολεμάται με τα εγκεκριμένα σκευάσματα;
Β. Προσπαθώ να συνδυάσω εναλλακτικούς τρόπους καταπολέμησης και επιπρόσθετα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται από το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ταυτόχρονα συμβουλεύομαι τους γεωπόνους.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα α.015. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
Γ. Η χρήση εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του χρήστη, καταναλωτή και το περιβάλλον.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα β.01. Παραγωγός επισκέπτεται τη Βουλγαρία και προμηθεύεται εντομοκτόνα για τις καλλιέργειές του τα οποία φέρνει στη χώρα μας. Τι ισχύει;
Γ. Το προϊόν είναι παράνομο. Ο παραγωγός τιμωρείται με πρόστιμο, φυλάκιση και απώλεια επιδοτήσεων.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα β.02. Υπάρχει κίνδυνος από παράνομα σκευάσματα, τα οποία αναφέρουν ότι περιέχουν την ίδια δραστική ουσία με εγκεκριμένα στην Ελλάδα;
Α. Ναι γιατί ουδέποτε ελέγχθηκαν για το περιεχόμενο και κανείς δεν εγγυάται τι περιέχουν.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα β.03. Κατά τη χρήση παράνομου σκευάσματος, ο παραγωγός αισθάνεται έντονη αναπνευστική δυσφορία.
Δ. Πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή και να επιδείξει την ετικέτα του φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα β.04. Μετά από τη χρήση παράνομου σκευάσματος καταστράφηκε η καλλιέργεια. Ο παθών παραγωγός:
Δ. Δεν δικαιούται αποζημίωση γιατί ήταν παράνομη ενέργεια η χρήση του σκευάσματος αυτού.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα β.05. Το παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν αναγνωρίζεται από:
Α. Τη μη αναγραφή του αριθμού έγκρισης ως γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα β.06. Ένα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωσση ετικέτα:
Γ. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα β.07. Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιούνται σε συσκευασίες χωρίς ετικέτα και οδηγίες χρήσης:
Α. Δεν έχουν ελεγχθεί και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον παραγωγό.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα β.08. Η χρήση γεωργικού φαρμάκου από γειτονικές χώρες επιτρέπεται όταν:
Γ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα β.09. Ένα γνωστό γεωργικό φάρμακο γνωστής εταιρείας με ξενόγλωσση ετικέτα:
Α. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα β.010. Ποιος έχει την ευθύνη αν εντοπισθεί η χρήση παράνομου γεωργικού φαρμάκου;
Δ. Όλοι οι αναφερόμενοι στις άλλες επιλογές.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα β.011. Πώς μπορεί να εντοπισθεί η χρήση παράνομου γεωργικού φαρμάκου;
Δ. Από όλα τα αναφερόμενα στις υπόλοιπες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα β.012. Προϊόντα που προορίζονται για την «άμυνα των φυτών» και αναφέρουν ενδείξεις καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών των φυτών;
Δ. Είναι παράνομα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα β.013. Ένα γεωργικό φάρμακο με κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης 120 ημερών
Α. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον μέσα στη χρονική περίοδο που γράφει η ετικέτα του.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα β.014. Ένα λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωργικό φάρμακο για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των φυτών
Δ. Σε καμία περίπτωση.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα μ.01. Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
Δ. Απαιτείται πάντα.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα μ.02. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Β. Γίνεται από τον παραγωγό που χρησιμοποιεί τα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα μ.03. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Δ. Βοηθά στους σκοπούς όλων των υπόλοιπων απαντήσεων.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα μ.04. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Α. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, της καλλιέργειας, της περιοχής, του χρόνου χρήσης και της δοσολογίας που χρησιμοποιήθηκε.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα μ.05. Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Γ. Για τουλάχιστον τρία έτη.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα μ.06. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Γ. Πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή για να καταγράφεται η πραγματικότητα.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα μ.07. Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Α. Για τουλάχιστον τρία έτη.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα μ.08. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Γ. Διευκολύνει την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αναμένεται να περιορίσει τη χρήση παράνομων γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα μ.09. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Β. Μπορεί να γίνει μέσω συμπλήρωσης των εντύπων της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα γ.01. Σε περίπτωση ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων με χρήση πτυσσόμενης ράμπας, ο χειριστής του τρακτέρ:
Β. Οφείλει να φορά τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.02. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων απαγορεύεται γιατί:
Α. Από το τσιγάρο εισέρχεται στο στόμα ποσότητα ψεκαστικού υγρού.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.03. Ο βαθμός ασφάλειας ενός γεωργικού φαρμάκου εξαρτάται από:
Β. Τις ιδιότητες του γεωργικού φαρμάκου, τη χρήση, τον τρόπο εφαρμογής και τα μέσα προστασίας του ψεκαστή.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα γ.04. Η μετάγγιση γεωργικών φαρμάκων από την αρχική συσκευασία σε άλλα μικρότερα δοχεία:
Β. Απαγορεύεται γιατί εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, κυρίως λόγω απουσίας των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης στην ετικέτα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.05. Ένα ψεκαστικό μηχάνημα που παρουσιάζει διαρροές:
Β. Αποτελεί άμεσο κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.06. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην καλλιέργεια όπου έγινε ψεκασμός γεωργικού φαρμάκου
Δ. Πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό ή πριν περάσει το διάστημα που αναγράφεται στην ετικέτα.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.07. Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:
Β. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε αφού πέρασε χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.08. Οι σημάνσεις στην ετικέτα ενός γεωργικού φαρμάκου («επικίνδυνο», «τοξικό» κλπ) αφορούν:
Β. Την τοξικότητα του γεωργικού φαρμάκου στον παραγωγό που το χρησιμοποιεί και σε έμβια όντα (μέλισσες, παραγωγικά ζώα κλπ).
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.09. Η ανάμιξη ενός γεωργικού φαρμάκου με άλλο στο ψεκαστικό βυτίο:
Δ. Καμία από τις άλλες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.010. Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης λόγω κατάποσης γεωργικού φαρμάκου:
Β. Καλούμε ιατρική βοήθεια δείχνοντας την ετικέτα του φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.011. Σε περίπτωση που χυθεί στο δέρμα γεωργικό φάρμακο:
Α. Πλένουμε με άφθονο νερό το δέρμα και ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.012. Τα ωφέλιμα έντομα:
Γ. Επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τα διάφορα γεωργικά φάρμακα σύμφωνα με τα αναφερόμενα επί της ετικέτας τους.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα γ.013. Τα ωφέλιμα έντομα:
Β. Είναι έντομα με θετικές επιδράσεις που βοηθούν π.χ. στον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων και εχθρών της καλλιέργειας, ή όπως οι μέλισσες, οι βομβίνοι κλπ που βοηθούν στην επικονίαση των φυτών.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.014. Η πασχαλίτσα είναι ωφέλιμο έντομο γιατί:
Α. Καταναλώνει μεγάλη ποσότητα βλαβερών εντόμων για να αναπτυχθεί.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.015. Φυτά που βρίσκονται γειτονικά που κτήματος που γίνεται εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου:
Δ. Δεν κινδυνεύουν όταν: εφαρμόζονται αφενός μεν καλές γεωργικές πρακτικές (ψεκασμός όταν δεν φυσάει δυνατός άνεμος κλπ) αλλά και οι οδηγίες της ετικέτας.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.016. Κατά το γέμισμα του ψεκαστικού βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγός:
Γ. Φοράει τα μέσα προσωπικής προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα γ.017. Οι κίνδυνοι για τους χειριστές των γεωργικών φαρμάκων, είναι μεγαλύτεροι όταν:
Δ. Δεν εφαρμόζονται όλα όσα λέει η ετικέτα για τα μέτρα προστασίας.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.018. Οι κίνδυνοι για τους περαστικούς και επισκέπτες, κατά την διάρκεια εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου, είναι μεγαλύτεροι όταν:
Α. Δεν τους έχουμε ειδοποιήσει ότι έχει γίνει ψεκασμός ή άλλη εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.019. Ανησυχούμε για πιθανή δηλητηρίαση όταν κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με γεωργικό φάρμακο:
Δ. Παρουσιάζει έστω ένα σύμπτωμα από τα αναφερόμενα στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.020. Η χορήγηση του αντιδότου που αναγράφεται επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου γίνεται:
Γ. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών αφού τους ενημερώσουμε για το γεωργικό φάρμακο και τα συμπτώματα .
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα γ.021. Εφόσον αντιληφθούμε κατάποση γεωργικού φαρμάκου:
Γ. Ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας και ζητάμε άμεσα ιατρική συμβουλή.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα γ.022. Τα γεωργικά φάρμακα που ενσωματώνονται στο έδαφος:
Δ. Μπορεί να έχουν επιδράσεις στα πουλιά, αν δεν γίνει καλή ενσωμάτωση.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.023. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται το κάπνισμα:
Β. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.024. Η είσοδος σε θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό πρέπει να γίνεται:
Γ. Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριστεί ο χώρος εκτός αν άλλως αναφέρεται στην ετικέτα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα γ.025. Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή αναφέρεται στον:
Α. Χρόνο που πρέπει να περάσει για να συγκομίσω την καλλιέργειά μου μετά την τελευταία εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.026. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται το κάπνισμα:
Γ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα γ.027. Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει:
Β. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου για να συγκομίσω.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.028. Ο χρύσωπας είναι ωφέλιμο έντομο γιατί:
Δ. Καταναλώνει μεγάλη ποσότητα βλαβερών εντόμων για να αναπτυχθεί.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.029. Η κατανάλωση τροφής κατά την διάρκεια του ψεκασμού επιτρέπεται μόνο όταν:
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.030. Η χρήση καυσόξυλων για ψήσιμο από ψεκασμένες καλλιέργειες (πχ. κληματίδες από κλάδεμα αμπελιού) επιτρέπεται μόνο όταν:
Γ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα γ.031. Εάν η καλλιέργεια που θα ψεκάσουμε γειτνιάζει με άλλη καλλιέργεια που είναι κοντά στο στάδιο της συγκομιδής λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:
Α. Να μην πέσει ψεκαστικό υγρό στη γειτονική καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα γ.032. Κατά τη χρήση ενός σκευάσματος χωρίς να ληφθούν τα ατομικά μέσα προστασίας, ο παραγωγός αισθάνεται έντονη αναπνευστική δυσφορία.
Δ. Πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή και να επιδείξει την ετικέτα του φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.033. Οι ψεκασμοί την περίοδο της ανθοφορίας των φυτών:
Β. Μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες όταν χρησιμοποιούνται μελισσοτοξικά σκευάσματα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.034. Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα γ.035. Πού πλένουμε τα προστατευτικά μέσα (φόρμα, καπέλο, γάντια)
Β. Τα ξεπλένουμε ξεχωριστά από άλλα ρούχα και τα στεγνώνουμε στον ήλιο σε καλά αεριζόμενο χώρο
Σωστό είναι το: Β
Θέμα γ.036. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώσει όταν ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.01. Ο χώρος αποθήκευσης των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος γιατί:
Γ. Έτσι αποφεύγεται η εισπνοή τους από τον παραγωγό που ανοίγει την αποθήκη.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.02. Όταν αδειάσει το μπουκάλι του γεωργικού φαρμάκου κατά το γέμισμα του βυτίου
Α. Ξεπλένουμε 3 φορές, αφού κλείσουμε τη φιάλη με το πώμα και αδειάζουμε τα νερά ξεπλύματος στο βυτίο.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.03. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα στ.04. Ποια από τα παρακάτω είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα στ.05. Ποια από τα παρακάτω είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;
Γ. Να ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.06. Τα μέσα προστασίας, όπως γάντια και ρούχα (αν δεν είναι μίας χρήσεως) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου πρέπει να πλένονται:
Γ. Αμέσως μετά τον ψεκασμό
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.07. Ο ψεκαστήρας πρέπει να πλένεται:
Α. Αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή του.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.08. Μαζί του κατά τη διάρκεια του ψεκασμού ο παραγωγός πρέπει να έχει δοχείο με νερό, …
Β. Για να μπορεί να πλυθεί σε περίπτωση ατυχήματος.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.09. Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …
Γ. Πάντα πριν την εφαρμογή και τις ακολουθούμε πιστά.
Σωστό είναι το: Γ .
Θέμα στ.010. Για να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ποσότητα του γεωργικού φαρμάκου;
Β. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μετρητικά μέσα .
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.011. Τα γεωργικά φάρμακα αποθηκεύονται…
Α. Πάντα κλειδωμένα.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα στ.012. Τα γάντια που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι:
Δ. Ειδικά γάντια ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα στ.013. Τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα…
Α. Δεν χρησιμοποιούνται αλλά αποστέλλονται στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα στ.014. Στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων
Γ. Τα στερεά τοποθετούνται πάνω από τα υγρά γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.015. Ποια είναι τα σωστά μέσα προστασίας που πρέπει να φοράμε κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου
Α. Όποια αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.016. Πότε φοράμε τα μέσα προστασίας;
Δ. Πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα.
Σωστό είναι το: Δ .
Θέμα στ.017. Ποιος είναι ο πιο συχνός τρόπος εισόδου μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό;
Α. Απορρόφηση από το δέρμα.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.018. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος φοράω ανθεκτικά γάντια νιτριλίου;
Β. Πάνω από τη φόρμα προστασίας.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.019. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται:
Β. Σε καλά αεριζόμενο χώρο με στεγανό δάπεδο.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.020. Ξεπλένω τρεις (3) φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και ρίχνω το νερό:
Α. Στο ψεκαστικό βυτίο.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.021. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής (ψεκασμός) φοράω:
Β. Λαστιχένιες μπότες χωρίς εσωτερική επένδυση.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.022. Αναγκαίο είναι το πλύσιμο για:
Β. Τη φόρμα πολλαπλών χρήσεων.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.023. Μετά τον ψεκασμό:
Γ. Κάνω ντους.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.024. Χρησιμοποιώ μεγαλύτερη δόση από την αναγραφόμενη στην ετικέτα ενός εντομοκτόνου:
Β. Ποτέ σε καμία περίπτωση.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα στ.025. Ψεκάζω μόνο όταν ο άνεμος:
Α. Δεν είναι ισχυρός.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.026. Πότε χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα:
Δ. Αφού πρώτα έχουν παρθεί τα αναγκαία καλλιεργητικά μέτρα βιολογικού ελέγχου τότε θα καταφύγουμε στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα στ.027. Πόσο γεωργικό φάρμακο πρέπει να αγοράζω;
Β. Όσο χρειάζομαι για τον ψεκασμό που πρόκειται να κάνω.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.028. Για να μετρήσω την απαιτούμενη ποσότητα (έστω 100 γραμ.) ενός γεωργικού φαρμάκου σε στερεά μορφή…
Γ. Χρησιμοποιώ ζυγαριά που μπορεί να μετρήσει τα 100 γραμμάρια.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα στ.029. Για να μετρήσω την απαιτούμενη ποσότητα (έστω 100 κυβικά εκατοστά) ενός γεωργικού φαρμάκου σε υγρή μορφή…
Δ. Χρησιμοποιώ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά εκατοστά ή ογκομετρική σύριγγα.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα στ.030. Από μπουκάλι των 250 κυβικών εκατοστών ενός εντομοκτόνου, χρησιμοποιώ τα 200 κυβικά εκατοστά, που είναι η μέγιστη προβλεπόμενη δόση σύμφωνα με την ετικέτα. Τα υπόλοιπα 50 κυβικά εκατοστά…
Β. Τα διατηρώ στην αποθήκη αφού κλείσω καλά το μπουκάλι για τον επόμενο ψεκασμό που θα χρειαστεί να κάνω με το ίδιο εντομοκτόνο.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.031. Ποιος από τους παρακάτω χώρους θεωρείται πιο κατάλληλος για αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Α. Μια μεταλλική ντουλάπα που κλειδώνει κι αερίζεται σε ειδική χτιστή αποθήκη ή ειδική χτιστή αποθήκη που κλειδώνει κι αερίζεται.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα στ.032. Όταν έχει άνεμο και για να περιορίσω την απομάκρυνση του ψεκαστικού υγρού εκτός στόχου (καλλιέργεια, έδαφος)
Β. Μειώνω την πίεση ψεκασμού ώστε να έχω μεγαλύτερα σταγονίδια και ανάλογα ρυθμίζω την ταχύτητα κίνησης του ψεκαστήρα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα στ.033. Εάν κοντά στην καλλιέργεια που θα ψεκάσω υπάρχουν κυψέλες με μέλισσες
Δ. Ενημερώνω τον γεωπόνο του καταστήματος που προμηθεύομαι τα γεωργικά φάρμακα και ακολουθώ τις συμβουλές του και τις οδηγίες της ετικέτας των γεωργικών φαρμάκων
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.01. Όταν το έδαφος είναι πολύ αμμώδες, υπάρχει κίνδυνος:
Α. Να ξεπλυθεί ένα ζιζανιοκτόνο και να φτάσει σε υπόγεια νερά.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα ζ.02. Αν επικρατεί ξηρασία και το διαθέσιμο νερό είναι περιορισμένο:
Δ. Εφαρμόζω τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για μείωση των ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα ζ.03. Εάν αναμένεται βροχή, τότε ο ψεκασμός…
Δ. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 6-8 ώρες.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα ζ.04. Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή;
Γ. Όταν έχει χαμηλή σχετική υγρασία μπορώ να ψεκάσω με γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα ζ.05. Στην περίπτωση που υπάρχουν πλημμυρισμένες περιοχές στο αγροτεμάχιο («νεροκρατήματα»):
Β. Οι ψεκασμοί με ζιζανιοκτόνα πρέπει να αποφεύγονται.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα ζ.06. Όταν επικρατεί παγωνιά ή ψυχροί άνεμοι…
Δ. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα ζ.07. Ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος με ελαφριά άροση γίνεται…
Δ. Όταν προβλέπεται από την ετικέτα του ζιζανιοκτόνου.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα ζ.08. Σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος, ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων και ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι:
Α. Μεγαλύτερος από αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα ζ.09. Σε επικλινή εδάφη (με κλίση μεγαλύτερη από 10%)…
Β. Ελέγχουμε τα ζιζάνια μόνο με χορτοκοπή, ώστε να διατηρείται η φυτοκάλυψη για να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα ζ.010. Το πότισμα με υπερβολική ποσότητα νερού…
Β. Ευνοεί την ανάπτυξη επιβλαβών παθογόνων.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα ζ.011. Η έλλειψη νερού…
Γ. Εξασθενεί τα φυτά και τα καθιστά πιο ευάλωτα στα επιβλαβή έντομα.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα ζ.012. Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι λάθος;
Δ. Η άρδευση με σταγόνες (στάγδην) αυξάνει τα παθογόνα εδάφους.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα ζ.013. Αν η καλλιέργεια μου γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (ποτάμι, λίμνη, ρυάκι, στραγγιστικό δίκτυο), τότε:
Β. Λαμβάνω μέτρα (π.χ δεν ψεκάζω ορισμένα μέτρα από το νερό, ή διατηρώ βλάστηση στην περίμετρο του αγρού για να αποφύγω την επιφανειακή απορροή) ώστε να μην φτάσει γεωργικό φάρμακο στο νερό.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα ζ.014. Αν στο αγροτεμάχιο που ψεκάζω υπάρχει γεώτρηση ή πηγάδι τότε:
Β. Δεν ψεκάζω κοντά στη γεώτρηση-πηγάδι ούτε ξεπλένω το ψεκαστικό εκεί.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα ζ.015. Το πότισμα με υπερβολική ποσότητα νερού:
Α. Προκαλεί έκπλυση (ξέπλυμα) των γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόστηκαν στο έδαφος.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα ζ.016. Ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων προς τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλος:
Β. σε εδάφη με χαλικώδες ή αμμώδες υπέδαφος.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ι.01. Αν σε περίπτωση ατυχήματος, χυθεί πάνω στο δέρμα γεωργικό φάρμακο και ιδιαίτερα αν είναι πυκνό, τότε:
Β. Πλένουμε καλά το δέρμα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα ι.02. Σε περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει γεωργικό φάρμακο…
Β. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με γιατρό.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα ι.03. Αν χυθεί ποσότητα γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος …
Γ. Συλλέγουμε το ρυπασμένο χώμα και διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα απόβλητα.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα ι.04. Αν δεν έχουμε νερό και χυθεί πάνω στο δέρμα μας γεωργικό φάρμακο…
Γ. Ρίχνουμε έδαφος ή οργανική ουσία, ξεπλένουμε με πετρέλαιο και το σκουπίσουμε με ύφασμα.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα ι.05. Αν περισσέψει μικρή ποσότητα ψεκαστικού υγρού στον ψεκαστήρα
Δ. Το αραιώνουμε με νερό και το ψεκάζουμε
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα λ.01. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι:
Γ. 210-77.093.0777
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα λ.02. Σε περίπτωση δηλητηρίασης από γεωργικό φάρμακο, όπου ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του:
Γ. Επικοινωνούμε άμεσα με γιατρό και εφαρμόζουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα λ.03. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων αναγράφεται:
Β. Σε κάθε ετικέτα γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα λ.04. Η παρακολούθηση της υγείας των ψεκαστών γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται:
Β. Με τακτικές εξετάσεις αφού ενημερώσουμε τον γιατρό για την ενασχόληση με τα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα λ.05. Η θειική ατροπίνη:
Γ. Είναι αντίδοτο για δηλητηρίαση από τα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Γ .

Θέμα δ.01. Διασυστηματικό εντομοκτόνο είναι αυτό που…
Β. Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα του
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.02. Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο είναι αυτό που…
Δ. Μετά την εφαρμογή του καταστρέφει συγκεκριμένα ζιζάνια και όχι την καλλιέργεια που εφαρμόζεται, απορροφάται από τα ζιζάνια και δρα σε όλα τα σημεία του φυτού.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.03. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Δ. Εφαρμογή αμειψισποράς.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.04. Αμειψισπορά είναι…
Β. Η εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.05. Η καταπολέμηση ζιζανίων στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία με προετοιμασία της σποροκλίνης με σκοπό το σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους μπορεί να γίνει:
Α. Σε ετήσιες καλλιέργειες ή όπου η καλλιέργεια ξεκινά από σπόρο ή φυτάριο
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα δ.06. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Γ. Πρώιμη φύτευση πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.07. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Δ. Συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.08. Η μετάδοση επιβλαβών (φυτοπαθογόνων) οργανισμών από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό γίνεται όταν:
Β. Δεν καθαρίζονται τακτικά.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.09. Στους επιβλαβείς οργανισμούς που μεταδίδονται από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό δεν ανήκουν:
Α. Τα τρωκτικά.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα δ.010. Οι ανθεκτικές ποικιλίες φυτών, πρέπει να προτιμούνται:
Δ. Πάντα, εφόσον είναι δυνατόν, για προληπτική αντιμετώπιση του παθογόνου.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα δ.011. Η χρήση ισορροπημένης λίπανσης:
Β. Συμβάλλει στην πρόληψη εκδήλωσης επιβλαβών ασθενειών και προσβολών εντόμων.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.012. Για να προστατέψω ένα ωφέλιμο έντομο στο χωράφι μου…
Α. Εφαρμόζω μέτρα βιολογικού ελέγχου και αν χρειαστεί γεωργικά φάρμακα, που δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.013. Με τις παγίδες με κόλλα μπορώ:
Δ. Να παρακολουθώ τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.014. Με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων του ξύλου μετά το κλάδεμα των δένδρων…
Β. Μεσαίες και μεγάλες τομές καλύπτονται με ειδικό επουλωτικό πληγών.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.015. Το καλό κλάδεμα με την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και ο αερισμός του δέντρου που προκύπτει από το κλάδεμα …
Δ. Είναι το πρώτο μέτρο μείωσης των προσβολών από εχθρούς (κυρίως κοκκοειδή) και ασθένειες.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα δ.016. Η υπερβολική λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα…
Γ. Ευνοεί την ανάπτυξη πολλών παθογόνων και εντόμων.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.017. Η μηχανική κατεργασία του εδάφους με σκοπό την καταπολέμηση ζιζανίων…
Δ. Είναι πιο αποτελεσματική όσο τα ζιζάνια βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.018. Τα μεταφυτρωτικά μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα εδάφους συνιστάται να εφαρμόζονται …
Α. Με κατευθυνόμενο ψεκασμό και με χαμηλή πίεση.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα δ.019. Γενικά τα φυτά είναι πιο ευάλωτα στον ανταγωνισμό από τα ζιζάνια:
Δ. Όταν είναι στην έναρξη της ανάπτυξής τους.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.020. Η οξαλίδα (ζιζάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Γ. Για εδαφοκάλυψη και περιορισμό των ζιζανίων στην ελιά, στο αμπέλι και στα εσπεριδοειδή.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.021. Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται:
Β. Μετά τη σπορά και πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.022. Η ηλιαπολύμανση:
Γ. Είναι μέθοδος καταπολέμησης ζιζανίων, νηματωδών, εντόμων και ασθενειών εδάφους από τον ήλιο.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.023. Η καλύτερη εποχή για την εφαρμογή της ηλιαπολύμανσης είναι:
Γ. Το καλοκαίρι.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα δ.024. Η ηλιαπολύμανση εφαρμόζεται:
Δ. Σε πολλές καλλιέργειες.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.025. Με το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων
Γ. Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των εντόμων και ασθενειών στην περιοχή.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα δ.026. Χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες κολλητικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε παγίδες):
Α. Ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη και τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα δ.027. Μία βιολογική μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται:
Β. Κατά προτίμηση σε σχέση με τα χημικά μέσα, εφόσον παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.028. Τα ψεκαστικά μέσα τύπου τουρμπίνας εφαρμόζονται
Γ. Όταν το κτήμα είναι μεγάλο κα η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.029. Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων μορφών παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για την παραγωγή είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών.
Α. Είναι σωστό.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.030. Εφόσον εμφανιστεί ένα επιβλαβές έντομο που πρέπει να καταπολεμηθεί με εντομοκτόνο:
Γ. Χρησιμοποιώ την εγκεκριμένη δόση σε συνάρτηση με την ένταση προσβολής.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα δ.031. Εφόσον εμφανιστεί ένα επιβλαβές έντομο που πρέπει να καταπολεμηθεί με εντομοκτόνο
Β. Εφαρμόζω μειωμένη συχνότητα εφαρμογής εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από το έντομο και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα δ.032. Για να αποφύγω την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από ένα επιβλαβές έντομο:
Γ. Φροντίζω να εναλλάσσω εντομοκτόνα που είναι σε χημική ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα δ.033. Για να αποφύγω την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από ένα επιβλαβές έντομο:
Β. Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.034. Ανθεκτικότητα εντόμων σε ένα εντομοκτόνο σημαίνει ότι
Α. Το εντομοκτόνο αυτό δεν είναι πλέον αποτελεσματικό στα συγκεκριμένα έντομα.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα δ.035. Ο επαγγελματίας χρήστης των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας
Β. Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.036. Ο παραγωγός πρέπει να συμβουλεύεται γεωπόνο για τη φυτοπροστασία της καλλιέργειάς του…
Γ. Όταν χρειάζεται τις συμβουλές του.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα δ.037. Ενέργειες μετά τη συγκομιδή (πχ όργωμα με αλέτρι με υνί σε ετήσιες καλλιέργειες, συλλογή καρπών πάνω στο δέντρο ή και κάτω στο έδαφος που είναι προσβεβλημένοι, κλάδεμα δέντρων και αφαίρεση με κάψιμο προσβεβλημένων μερών, ψεκασμός πριν το φούσκωμα των ματιών σε δέντρα με χαλκούχα ή με ορυκτέλαια-παραφινέλαια) …
Α. Μπορούν να μειώνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα δ.038. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
Α. Τα προληπτικά μέτρα (πχ αμειψισπορά, ορθή καλλιέργεια και προετοιμασία εδάφους, επιλογή υγειούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ανθεκτικής ή ανεκτικής ποικιλίας, ορθή σπορά, ορθή λίπανση, ορθή άρδευση, μέριμνα για βιοποικιλότητα) είναι η βάση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και πρέπει να ληφθούν πρώτα πριν οδηγηθώ σε άμεσα μέτρα καταπολέμησης.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα δ.039. Καλύτερο στάδιο για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων (βέλιουρας, κύπερη, αγριάδα) με διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος είναι:
Β. Κατά το στάδιο της ταχείας ανάπτυξής τους και πριν την σποροποίηση.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.040. Για την καταπολέμηση μιας ασθένειας που προσβάλει την καλλιέργειά μας
Β. Συνιστάται να λαμβάνουμε μέτρα βιολογικού ελέγχου και εφόσον απαιτείται να χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα δ.041. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Δ. Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση σοβαρών εντόμων απαιτείται η παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού με παγίδες και η χρήση εντομοκτόνων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης ή που δρουν σε διαφορετικό στάδιο του εντόμου.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.042. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Δ. Η καταπολέμηση εντόμων με παγίδες.
Σωστό είναι το: Δ.
Θέμα δ.043. Είναι διαπιστωμένο ότι ένα γεωργικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά και για πολλά χρόνια χάνει την αποτελεσματικότητά του. Ποια είναι η καλύτερη εξήγηση για αυτό το γεγονός;
Γ. Οι οργανισμοί στόχοι (έντομα, μύκητες, ζιζάνια) αναπτύσσουν ανθεκτικότητα.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα δ.044. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τις μέλισσες;
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα ε.01. Αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ ενός εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμήσει πολλά έντομα κι ενός ειδικού για το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου, επιλέγω:
Β. Το εντομοκτόνο που καταπολεμά μόνο το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου.
Σωστό είναι το: Β.
Θέμα ε.02. Με σκοπό να καταπολεμήσω δεδομένο επιβλαβές έντομο μπορώ να χρησιμοποιήσω 3 εντομοκτόνα: Ένα με σήμανση νεκροκεφαλή, ένα με σήμανση χιαστί σταυρό και ένα χωρίς σήμανση. Ποιο και γιατί επιλέγω να χρησιμοποιήσω;
Γ. Το εντομοκτόνο χωρίς σήμανση γιατί είναι το πιο ασφαλές από τα τρία.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα ε.03. Η καλλιέργεια γειτονεύει με μελίσσια. Ο παραγωγός πρέπει να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα…
Α. Σε μη ανθισμένα φυτά ή μόνο εφόσον δεν είναι επικίνδυνα για μέλισσες.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα ε.04. Η καλλιέργεια γειτονεύει με σχολείο. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
Β. Μόνο εφόσον τηρεί συγκεκριμένες αποστάσεις από το σχολείο αναλόγως της τοξικότητας του γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα ε.05. Πόσος άνεμος μπορεί να φυσά για να είναι επιτρεπτή η εφαρμογή ψεκασμών γεωργικών φαρμάκων;
Δ. Να μη φυσάει ισχυρός άνεμος.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα κ.01. Τι είναι τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Γ. Μπεκ που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα κ.02. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Β. Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα τη μείωση της επικινδυνότητας του φαρμάκου στο περιβάλλον.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα κ.03. Σε ποιες καλλιέργειες δίνεται προτεραιότητα στη χρήση μπεκ μειωμένης διασποράς;
Γ. Στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα κ.04. Για να προστατέψω τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου;
Β. Όταν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα, τα εφαρμόζω σε απόσταση από τους υδάτινους πόρους.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα κ.05. Η απόρριψη των κενών συσκευασίας σε αρδευτικά κανάλια
Γ. Ρυπαίνει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) και εν γένει το περιβάλλον.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα η.01. Χαμηλή πίεση ψεκασμού χρησιμοποιείται:
Γ. Στα ζιζανιοκτόνα.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα η.02. Με τη ρύθμιση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βαθμονόμηση) επιτυγχάνουμε:
Γ. Οικονομία στο φάρμακο, ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον εαυτό μας και αποτελεσματική εφαρμογή.
Σωστό είναι το: Γ.
Θέμα η.03. Το πλύσιμο του βυτίου πρέπει να γίνεται:
Α. Μετά από κάθε ψεκασμό με ιδιαίτερη προσοχή.
Σωστό είναι το: Α.
Θέμα η.04. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης διερχόμενων ζώων, εφόσον
Δ. Μετά τον ψεκασμό σταματάει αμέσως η λειτουργία των μπεκ .
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.05. Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι:
Δ. Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στις άλλες ερωτήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα η.06. Με τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων επιτυγχάνεται:
Α. Μεγάλη μείωση του κόστους καταπολέμησης.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα η.07. Μετά το τέλος του ψεκασμού, ξεπλένω τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού και τα λοιπά συστήματα (αντλία, φίλτρα, σωληνώσεις κ.ο.κ) και :
Β. Ψεκάζω σε έκταση μακριά από επιφανειακά νερά και γειτονικές καλλιέργειες.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα η.08. Η προετοιμασία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για την επόμενη χρήση περιλαμβάνει :
Δ. Το σύνολο των αναφερομένων στις άλλες απαντήσεις ενεργειών.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα η.09. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Δ. Το σύνολο των άλλων απαντήσεων είναι σωστό.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα η.010. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Α. Συνίσταται στον υπολογισμό της ταχύτητας του ελκυστήρα με την οποία πρέπει να γίνει η εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου, γνωρίζοντας την παροχή των ακροφυσίων που έχω επιλέξει και χρησιμοποιώντας την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου όπως συστήνεται στην ετικέτα του.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα η.011. Βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Γ. Πρέπει απαραιτήτως να γίνεται πριν από τον ψεκασμό με ένα νέο σύνολο ακροφυσίων, νέα αραίωση γεωργικού φαρμάκου, νέα ταχύτητα, νέα πίεση ή οποιοδήποτε νέο χαρακτηριστικό ψεκασμού. Μπορεί να γίνει με βάση τα βοηθήματα που διαθέτουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (πίνακες, τροχούς βαθμονόμησης κ.λπ.).
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα η.012. Παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς είναι :
Δ. Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα η.013. Για να πετύχουμε χαμηλή αερομεταφορά του ψεκαστικού υγρού κατά τον ψεκασμό:
Γ. Χρησιμοποιούμε ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς, εφαρμόζοντας ακριβώς τις πιέσεις που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα η.014. Για την ασφάλεια του χρήστη :
Β. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμοδότη και στον δυναμολήπτη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα η.015. Για τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (επινώτιων ψεκαστήρων):
Δ. Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.01. Όταν λέμε «τρόπος εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου» εννοούμε:
Α. Το είδος ψεκαστικού μηχανήματος, τα είδη ακροφυσίων, την πίεση ψεκασμού καθώς και την ταχύτητα κίνησης του εξοπλισμού εφαρμογής.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα θ.02. Η ομοιόμορφη διασπορά του ψεκαστικού υγρού επιτυγχάνεται:
Β. Με τη διατήρηση σταθερής πίεσης ψεκασμού σε όλα τα ακροφύσια, σταθερής ταχύτητας ελκυστήρα κατά τη διάρκεια εφαρμογής, με τη χρήση σωστά συντηρημένων ακροφυσίων, με την εξάλειψη των διαρροών και την εφαρμογή σε ήπιες καιρικές συνθήκες.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα θ.03. Οι βραχίονες ψεκασμού στα ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλης καλλιέργειας
Δ. Κατασκευάζονται ώστε να ασφαλίζονται κατά τη μεταφορά και να ρυθμίζονται σε ύψος και κλίση κατά την εφαρμογή, μέσω κατάλληλων διατάξεων.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα θ.04. Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των ακροφυσίων μπορούμε
Β. Να τα ξεπλένουμε, χρησιμοποιώντας ειδικό βουρτσάκι ή να χρησιμοποιούμε δέσμη πεπιεσμένου αέρα.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα θ.05. Η φθορά των ακροφυσίων:
Δ. Προκαλείται από την υψηλή πίεση λειτουργίας και το κακό φιλτράρισμα του ψεκαστικού υγρού.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα θ.06. Το μανόμετρο πρέπει :
Γ. Να είναι κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού εφαρμογής και να είναι ευανάγνωστο από τη θέση του χειριστή.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα θ.07. Η βαλβίδα ασφαλείας εφόσον υπάρχει :
Α. Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στη δεξαμενή.
Σωστό είναι το: Α
Θέμα θ.08. Τα ακροφύσια ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών πρέπει:
Β. Να είναι ίδια κατά μήκος του βραχίονα, με εξαίρεση εκείνα που προορίζονται για συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. τα τελευταία ακροφύσια για πλευρικό ψεκασμό).
Σωστό είναι το: Β
Θέμα θ.09. Τα ακροφύσια στους νεφελοψεκαστήρες:
Δ. Μπορεί να είναι διαφορετικά, ιδιαίτερα στο ανώτερο και το κατώτερο σημείο ψεκασμού, εκατέρωθεν του ανεμιστήρα και ανάλογα με την καλλιέργεια, τις αποστάσεις φύτευσης, το σχήμα, το ύψος της κόμης κ.ο.κ. και πρέπει να ρυθμίζονται εκ νέου και να βαθμονομούνται κατά την αλλαγή από τον ένα στον άλλο οπωρώνα.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα θ.010. Τα ακροφύσια των ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών:
Β. Πρέπει να τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα θ.011. Για την συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Γ. Πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα τα μέρη που δεν λειτουργούν.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα θ.012. Η αντλία ψεκασμού :
Δ. Πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή ψεκαστικού υγρού, να μην παρουσιάζει δονήσεις και διαρροές στην αναρρόφηση ή στην κατάθλιψη.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.013. Η ανάδευση του ψεκαστικού υγρού :
Γ. Επιβάλλεται ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια συγκέντρωση φυτοφαρμάκου σε όλο τον όγκο του ψεκαστικού υγρού μέσα στη δεξαμενή.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα θ.014. Για τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού:
Β. Πρέπει να υπάρχει ευκρινής δείκτης περιεχομένου, ορατός από τη θέση του χειριστή.
Σωστό είναι το: B
Θέμα θ.015. Τα φίλτρα γραμμής του ψεκαστικού:
Γ. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και το μέγεθος των βροχίδων να αντιστοιχεί στο μέγεθος των ακροφυσίων.
Σωστό είναι το: Γ
Θέμα θ.016. Η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις ισχύουν.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα θ.017. Με την πραγματοποιούμενη επιθεώρηση του εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων :
Δ. Επιτυγχάνονται τα αναφερόμενα σε όλες τις άλλες απαντήσεις συγχρόνως.
Σωστό είναι το: Δ
Θέμα θ.018. Η περιοδική επιθεώρηση του εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων :
Β. Συντελεί στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
Σωστό είναι το: Β
Θέμα θ.019 Εκφώνηση: Για τον ψεκασμό ζιζανιοκτόνων εδάφους χρησιμοποιούμε μπέκ:
Α. Τύπου σκούπας.
Σωστό είναι το: Α.