Εισαγωγή στην πληροφορική
Το βιογραφικό μου


e-mail, smtp, imap


Http, www, pop3


Subnetmask, ip adress


computer


Default Gateway