ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΤΟΥ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γλώσσες &τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) αλλά και στονσυνδυασμό αυτών των γλωσσών και τεχνολογιών για την ανάπτυξη front-ends για web εφαρμογές. Επίσης το μάθημα σκοπεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές των γλωσσών προγραμματισμού&τεχνικών ανάπτυξης client-side προγραμμάτων για το WWW. Αναλυτικά το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:
 1. Την εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματισμό γενικότερα και εφαρμογών web ειδικότερα παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες τουςώστε να βοηθήσει τον φοιτητή/τρια να διακρίνει τις διαφορές της ανάπτυξης web εφαρμογών σε σχέση με άλλα πιο «κλασσικά» παραδείγματα και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ. desktop/console/file-server programming).
 2. Την κατανόηση των διαφόρων μορφών διαδικτυακού προγραμματισμού, την ιστορική εξέλιξη του, τις σύγχρονες εξελίξεις και τους λόγους που διαφοροποιούν τον διαδικτυακόπρογραμματισμό και ειδικότερα την ανάπτυξη web εφαρμογών.
 3. Την θεωρητική σε βάθος κατανόηση του WWW ως κατανεμημένου συστήματος υπερμέσων. Την παρουσίαση & μελέτη των βασικών μεθόδων για απλό web authoring με τη χρήση απλών αλλά και πιο σύνθετων εργαλείων για σχεδίαση και ανάπτυξη web εφαρμογών.
 4. Την ανάλυση των βασικών γλωσσών του WWW (όπως για παράδειγμα HTML, CSS, XML, XHTML, DOM) και τον συνδυασμό των παραπάνω για την σχεδίαση και ανάπτυξη webεφαρμογών.
 5. Αναλυτική διδασκαλία client-side web programming με τη χρήση διαφόρων σχετικών γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. JavaScript).
 6. Τη μελέτη τεχνολογιών που συνιστούν την επόμενη γενιά των διαδραστικών Web εφαρμογών (Web 2.0 & 3.0) όπως AJAX και JavaScript frameworks (π.χ. JQuery).
 7. Την κατανόηση των προβλημάτων καθολικής προσβασιμότητας του WWW.
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:
 1. Θα έχουν γνώσητωνβασικών γλωσσών και τεχνολογιών του WWW (π.χ. HTML, XHTML, DHTML, DOM, CascadingStyleSheets) και να είναι σε θέση να διακρίνει ποιο ρόλο παίζει η κάθε γλώσσα και τεχνολογία στο οικοδόμημα του παγκόσμιου ιστού.
 2. Θα μπορούν να συνδυάσουν γλώσσες και τεχνολογίες για να επιτύχουν αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη web εφαρμογών.
 3. Θα μπορούν να δημιουργήσουν client-side web εφαρμογές με χρήση Javascript και οποιασδήποτε σχετικής γλώσσας γενικότερα.
 4. Θα μπορούν να διακρίνουν, εκτιμήσουν και γενικεύσουν πάνω στα βασικά θέματα/προβλήματα προγραμματισμού web εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον και πως αυτά αντιμετωπίζονται.
 5. Θα μπορούν να εκτιμούν και αξιολογούν τις δυνατότητες δημιουργίας στατικών και δυναμικών web sites με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. WebMatrix, ExpressionWeb, Dreamweaver, NetObjects Fusion).
 6. Θα διακρίνουν και θα έχουν κατανόηση τεχνολογιών και μεθόδων για την ανάπτυξη υψηλά διαδραστικών web εφαρμογών 2.0 με χρήση AJAX.