Σπουδές

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ είναι η παροχή παιδείας ανώτατου τεχνολογικού επιπέδου, η οποία στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος έχει κατεύθυνση στο πεδίο της Πληροφορικής και αφορά τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα. Το Τμήμα έχει στόχο την προαγωγή της έρευνας μέσα από συνεργασίες και αναζητεί τους απαραίτητους πόρους τόσο από εθνικές όσο και από διεθνείς πηγές χρηματοδότησης.

Erasmus

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής συμμετέχει πολύ δυναμικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Γραμματεία: 2310 013946
Πρόεδρος Τμήματος: 2310 013294
Υπεύθυνοι Εργαστηρίων: 2310 013290
Fax Τμ. Πληροφορικής: 2310 796256
Τηλεφ. Κέντρο ΑΤΕΙΘ: 2310 791111