1. ΜΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  2. 10/3567
  3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής