Τμήμα Πληροφορικής

Εργαστήριa τρέχοντος εξαμήνου

 1. Β' εξάμηνο
  1. Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
   Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

 2. Δ' εξάμηνο
  1. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

 3. Στ' εξάμηνο
  1. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων