ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

LEARN ABOUT DANCING

< YOU CAN DANCE || T.K. DANCE STUDIO || PRO DANCERS STUDIO || ΧΟΡΟΧΩΡΟΣ || STUDIO BALLARE || DANCE-STAGE || Z-DANCE

POLE DANCING

POLOSI POLE DANCE

*enjoy the song*