.

Έρευνα

swirl

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • - Λογικός Προγραμματισμός και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
  • - Λογικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Η/Υ
  • - Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξυπνα Διδακτικά Συστήματα
  • - Διαδικτυακή Ανοικτή Μάθηση/Ηλεκτρονική Μάθηση

Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων και η Γώσσα Προγραμματισμού Prolog
Δ. Σταμάτης, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Α.Π.Θ., Ιανουάριος 1988

Δημοσιεύσεις

“Addressing retention and completion in MOOCs - a student-centric design approach”, Bacon L., MacKinnon L., Anderson M., Hansson B., Fox A., Cecowski. M, Hjeltnes T.A., Stamatis D. Proceedings of E-LEARN 2015 - World Conference on E-Learning, Kona, Hawaii, October, 2015

A Distributed Concurrent Design based e-Learning approach to Entrepreneurship Education, Stamatis D., Hansson B., Hjeltnes T.A., MacKinnon L.,, Proceedings of the 8th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD), Sheffield, UK, June 2015

"Cognitive support embedded in self-regulated e-learning systems for students with special learning needs”, Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D.,, Journal of Education and Information Technologies Vol. 19, No.1, March 2014

Structural Learning through Digital Learning Storytelling for people with autism
Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D., In proceedings of 8th Pan-Hellenic Conference with International Participation "ICT in Education" (HCICTE 2012), September 2012, Volos, Greece.

Emotional communication in e-learning scenarios for students with attention disorders, Chatzara K., Stamatis D., IEEE Learning Technology Newsletter, Vol. 13, Issue 2, Learning Technology newsletter on Advanced Learning Technologies for Disabled and Non-Disabled People., April 2011

Emotional Interaction in e-Learning
Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D.,
Book Chapter, in A. Jimoyiannis (Ed.), Research on e-Learning and ICT in Education, Springer -Verlag, ISNN 978-1-4614-1082-9, 2011

Robot Vision Algorithm for Navigating in and Creating a Topological Map of a Reconfigurable Maze
Karapetsas E., Stamatis D.,
In A. K. Diamantaras, W. Duch, L.S. Iliadis (Eds.): Proceedings of ICANN 2010, Part II, Lecture Notes in Computer Science 6353, pp. 327-332, Springer-Verlag  2010

Computers can feel too: Intelligent Emotional Agents in e-learning systems
Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D.,
Book Chapter, in "Multi-Agent Systems for Education and Interactive Entertainment: Design, Use and Experience", (Hardcover). Edited by Martin Beer, Maria Fasli and Debbie Richards, ISBN13: 9781609600808, Information Science Publishing, IGI-Global, September 2010.

Student's attitude and learning effectiveness of emotional agents
Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D.
Poster Paper, In proceedings of the 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Sousse, Tynisia, July 5-7, 2010, IEEE Computer Society's Conference Publishing Services.

Study on Intelligent Emotional Agents for Learning
Chatzara K., Karagiannidis C., Stamatis D., In proceedings of 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation "ICT in Education" (HCICTE 2010), September 2010, Korinthos, Greece.

Assuring quality in farm animal welfare curricula: the case of WELFOOD curricula"
Sossidou E. N., Stamatis D., Szucs E., Geers R.
Lucrari stiintifice Zootehnie si Biotehnologii, vol. 42 (2), Timisoara, 2009

Teaching AI Concepts using a Robot as an Assistant
Karapetsas E. and Stamatis D.
Proceedings of the 4th UK Artificial Intelligence in Education Workshop, Cambridge, 2008

Decisions on Networked Learning based on Fuzzy Cognitive Maps
Tsadiras A. and Stamatis D.
Proceedings of the 6th Networked Learning Conference, Halkidiki, Greece, 2008

Embedding Networked Learning in Greek Higher Education Institutions: Policy and Practice (Symposium Editorial)
Stamatis D. and Kargidis T.
Proceedings of the Networked Learning Conference, Halkidiki, Greece, 2008

Development of quality indicators in poultry welfare, environment and food quality interaction studies through upgraded e-learning,
Sossidou E. N., Stamatis D., Szucs E., Geers R.
World's Poultry Science Journal, Vol. 63, September 2007

Logic Programming Didactics
Stamatis D., Kefalas P.
Proceedings of the Informatics Education Europe II Conference, IEEII 2007, SEERC, ISBN 978-960-89629-3-4, pages 136-143

Developing Personalized E-Books: A Multi-Layered Approach
Chatzara K., Mpantsos A., Stamatis D. & Tsadiras A.
Proceedings of the 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI) 2006, June 7-9, Athens, Greece

Networked Academic Societies in Collaborative Development of e-Learning Courses
Stamatis D., Kefalas P., Tsadiras A.
Proceedings of the 5th Networked Learning Conference, Lancaster, UK, 2006

Development of quality indicators for e-Learning in the domain of farm animal welfare,
Sossidou E., Stamatis D. and Szucs E.
Poster 10. 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, June 5-8 2005,
Uppsala, Sweden

A Generic Framework for Describing Study Plans for Networked Universities using Meta-Data,
Bacon Α. E., Kargidis T., Petridis M., Stamatis D., and Windall G. F.
Journal of Information Technology Impact, Vol. 4, No.1, pp. 27-40, 2004

Models for European Network Universities for e-Learning (Issue Editorial)
Stamatis D., and Kargidis T.
Journal of Information Technology Impact, Vol. 4, No.1, pp. 1-3, 2004

The Design and Implementation of a Networked Virtual Classroom: A case study in the area of Fluids Physics
Paraskevas A., Stamatis D., Psillos D. and Molochides A.
Journal of Information Technology Impact, Vol. 3, No.3, pp. 143-157, 2003

Teaching Logic Programming from a Distance: An Approach
Kargidis T., Kefalas P., Stamatis D., Tsadiras A.
Proceedings of the 6th International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS), University of Cyprus Nicosia, Cyprus 5 - 10 July 2003

Quality Assurance Procedures and e-ODL
Kefalas P., Retalis S., Stamatis D., Kargidis T.
Proceedings of the International Conference on Network Universities and e-learning, Valencia (SPAIN), 8-9 May, 2003

Towards a European Credit Transfer System for Networked Learning (ECTS-NL)
Stamatis D., Kargidis T., Tsadiras A., Kefalas P.
Proceedings of the International Conference on Network Universities and e-learning, Valencia (SPAIN), 8-9 May, 2003

Virtual Learning Institution: A Distributed Model for Networked Open Learning for the Purposes of Lifelong Learning
Kargidis T., Stamatis D., and Manitsaris A.
Journal of Information Technology Impact, Vol. 3, No.1, pp. 11-24, 2002

Criteria for Evaluation of the effectiveness for Networked Learning programmes
Kargidis Τ., Manitsaris A., Stamatis D.
Proceedings of the 8th Panhellenic Conference in Informatics, Cyprus November 2001

Networked Open Learning and Environmental Education: A case study (In Greek)
Antoniadou Ν., Korobilis Κ., Stamatis D., Psillos D., Vassala P., Katsakiori Μ.
Proceedings, Panhellenic Conference on New Technologies in Education and
Distance Learning, Rethimno-Crete 2001

The Use of Virtual Class for Training the Trainers. A case study in the field of Fluid Physics (In Greek)
Paraskeuas Α., Stamatis D., Molochidis Α., Psillos D.
Proceedings of the 1th Panhellenic Conference on Open And Distance Learning, Patras, 2001

Teach Yourself over the Net: Organisations providing Open and Distance Learning
Stamatis D.
Socrates EuroCompetence Publication, 2000, ISBN: 960-287-013-3

Networked Open Learning frameworks based on the Internet
Kargidis T., Monastiridis P., Stamatis D.
International Conference on Business Economics - Marketing - Management: Past, Present and Future Athens, Greece 2000

A Model for Delivery of Networked Lifelong Learning for Enterprises (In Greek)
Stamatis D., Kargidis T., Kefalas P.
12th National Conference of Operational Research, Samos, 1998

A Multi-Agent System to Assist Networked Learning
Stamatis D., Kefalas P., Kargidis T.
Journal of Computer Assisted Learning (JCAL), Vol. 15, No. 3, Sept 1999

Towards a Multi-Agent System to Assist Networked Learning
Stamatis D., Kefalas P., Kargidis T.
Proceedings of the International Conference in Lifelong Networked Learning, pp 2.48-2.54, Sheffield, April 1998

The Process of Developing Computer Courseware in the Field of Electricity: A Case Study (In Greek)
Barbas A., Psilos D. and Stamatis D.
3d Hellenic University Consortium, Athens 1992

Expert Systems and Diagnosis of Failures for Rotating Machines
Menexiadis D., Stamatis D. and Soenen R.
Proc of the 1st National Symposium on Automation and Robotics Athens, Dec., 1987

Towards a Parallel Inference Machine - The APIM project
Vlahavas J., Pombortsis A. and Stamatis D.
Microprocessing and Microprogramming, The Euromicro Journal, Vol. 30, Aug. 1990, pp. 201-206

Encapsulation Constructs in Prolog
Stamatis D. and Halatsis C.
Microprocessing and Microprogramming, The Euromicro Journal, Vol. 21, Aug. 1987, pp. 515-522

Αλλες Δημοσιεύσεις/Τεχνικά Κείμενα

Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑΕΕ) στην Περιφέρεια Κεντρικής ΜΑκεδονίας
Π. Κεφαλάς, Π. Κετεκίδης, Δ. Σταμάτης
Τεχνική Μελέτη του ΕΛΚΕΠΑ για το έργο IRIS Initiative, Μάρτιος 1997

Open and Distance Learning in Greece
D. Stamatis and P. Kefalas
Socrates DoODL Project Report, June 1997

Ο ρόλος της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Π. Κεφαλάς, Π. Κετεκίδης, Δ. Σταμάτης
Sin (Journal of the Singular Software Company), Τεύχος 11, σελ. 63-65,
Δεκέμβριος 1997

A Tutoring Lab for logic Programming and Artificial Intelligence (AILP)
D. Stamatis and P. Kefalas
Socrates DoODL Project Report, August 1998

A Glossary of Open and Distance Learning
D. Stamatis and Th. Kargidis
Socrates EuroCompetence Project Report, September 2000


Καθηγητής Δημοσθένης Σταμάτης
Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141
57400, Σίνδος-Θεσσαλονίκη
e-mail: demos@it.teithe.gr

 

this image floats to the left

 

© demosthenes 2016 | design by ridgehkr