Πληροφορίες για εμένα

ΑΤΕΙΘ View

Είμαι φοιτητής στο Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στο τμημα της Πληροφορικής στο β'εξάμηνο