Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Προπτυχιακός φοιτητής Καρδαμανίδης Χρήστος

Αριθμός μητρώου:144263

Ιστοσελίδα τμήματος :http://www.it.teithe.gr/