Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ/νίκης

Τα Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.) και τα Πανεπιστήμια συνιστούν την υψηλότερη βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης εγκαθιδρύθηκε το 1983 από το νόμο 1404/83 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".

Ο αριθμός των σπουδαστών του φθάνει περίπου τις 18.000. Όσον αφορά τον αριθμό αυτό κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Tα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI) σκοπεύουν στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε Τεχνολογικές Εφαρμογές. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ γίνονται γνώστες πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων και πρόκειται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η μετάβαση της τεχνολογίας από την θεωρία και την έρευνα στις πραγματικές εφαρμογές είναι ο απώτερος στόχος. Εδώ έγκειται και η διαφοροποίηση των ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια. Τα τελευταία δίνουν έμφαση στην επιστημονική έρευνα και όχι στην τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και έρευνα. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι των ΤΕΙ είναι:

 

Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Σχολή ΣΤΕΦ

H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Ηλεκτρονικής
 • Πληροφορικής
 • Αυτοματισμού
 • Έργων Υποδομής
 • Οχημάτων
 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

 

Σχολή ΣΤΕΓ

H Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωϊκής Παραγωγής
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

 

Σχολή ΣΕΥΠ

H Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Βρεφονηπιοκομίας
 • Νοσηλευτικής
 • Μαιευτικής
 • Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Φυσιοθεραπείας
 • Αισθητικής

 

ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ

H Σχολή Διοίκησης Οικονομίας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Λογιστικής
 • Τουριστικών Επιχείρησεων

 

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤ-Δ

H Σχολή Τεχνολογιας Τροφίμων & Διατροφής περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Διατροφής