Αντίστροφη Μέτρηση Εξεταστικής
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εργαστήριο
Μηχανική Μάθηση Εργαστήριο
Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Μηχανική Μάθηση
Δίκτυα Η/Υ
Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων
Ευφυή Συστήματα
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων & Εφαρμογών
Μηχανική Λογισμικού ΙI
Μηχανική Λογισμικού Ι
Αριθμητική Ανάλυση & Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων